Sayın Üyelerimiz,

EKMUD İzmir Günleri 22 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Oturum katılımcıların soru ve katkılarıyla bilimsel açıdan oldukça verimli geçmiştir.

Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı