Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,

Resmi Gazete'de 4 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan "Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği" değerlendirildiğinde alanımız ile ilgili önemli haksızlıklar yapıldığı görülmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının sahip olduğu laboratuvar açma/ yönetme hakkının yeni yönetmelik ile kısıtlanması, üstelik bu kısıtlama maddesinin geriye doğru işletilmesi konusu ile bir laboratuvar uzmanının üç ayrı laboratuvar sorumluluğunu üstlenebilmesi konusunda yapılan düzenlemelerin hukuka ve işin uygulama pratiği gerekliliklerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Bu konulardaki hataların düzeltilmesi için gerekli yasal süreç derneğimiz tarafından başlatılmıştır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu