TUKMOS Çekirdek Eğitim Taslak Müfredatı Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız

TUKMOS tarafından askıya çıkarılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Taslağı Derneğimiz bünyesinde oluşturulan bir kurul tarafından incelenmiş ve yapılan çalışmalar neticesinde taslağa yönelik öneri ve itirazlarımız TUKMOS’a bildirilmiştir. Siz değerli üyelerimizden bireysel başvuru yapmak isteyenler için öneri ve itirazlarımız aşağıda paylaşılmıştır. Bireysel başvurularınızı https://tuk.saglik.gov.tr/TR-103291/uzmanlik-egitimi-cekirdek-mufredat-taslaklarinin-askiya-cikarilmasi.html adresinden 6 Haziran 2024 tarihine kadar yapabilirsiniz.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD


**2024 Yılında TUKMOS tarafından askıya çıkarılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Taslağına Yönelik Öneri ve İtirazlar**

1. Rotasyonlar:

**Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Rotasyonu**: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasının eğitim süresinden kayba sebep olmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları hekimleri çocuk hasta takip etmemektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili önerilen yetkinliklerin çoğu, tıp fakültesi mezunlarının zaten sahip olduğu yetkinliklerdir. Bu nedenle, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonu müfredattan çıkarılmalıdır.

**Halk Sağlığı Rotasyonu**: Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları için önerilen Halk Sağlığı rotasyonu, bu alanda kazanılması gereken yetkinliklerin bir ay gibi kısa bir sürede elde edilmesini mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle, Halk Sağlığı rotasyonu belirlenmiş merkezlerde iyi yapılandırılmış bir içerikle tasarlanmalıdır. Aksi takdirde zaman ve emek kaybına neden olacaktır.

**Yoğun Bakım Rotasyonu**: Yoğun Bakım rotasyonu girişimsel yetkinlikleri arasında tanımlanan “Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları” zaten EHKM girişimsel yetkinlikleri alanında 4 düzeyinde yapılmaktadır. Yoğun Bakım rotasyonundan bu girişimsel yetkinlik çıkarılmalıdır. Aynı şekilde “Yoğun Bakım Hastasında Kateter İlişkili Enfeksiyonlar” klinik yetkinlik hedefi EHKM klinik yetkinlik hedefi içinde yer almaktadır ve buradan çıkarılmalıdır.

2**Eğitim Kurumu Genel Standartları**: Hastane yatak sayısı beş yüzün altında olan kliniklerde Enfeksiyon Hastalıkları eğitimi verilmemelidir. Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine düşen yatak sayısı dokuzun üzerinde olmalı ve kliniğe bağlı, bakteriyolojik eğitim verebilecek asgari teknikli bir laboratuvar bulunmalıdır. Her bir öğretim ve/veya eğitim görevlisine 3 araştırma görevlisi düşecek şekilde eğitim kadrosu planlanmalı ve eğitim kliniklerine en az biri profesör olmak üzere 3 öğretim ve/veya eğitim görevlisinden oluşmalıdır.

Eğitim kurumları, içinde tuvalet ve duş bulunan nöbet odası, çalışma odası, seminer salonu, poliklinik eğitimi ve yataklı sağlık hizmeti sunumu sağlamalıdır. Eğitime adaletli erişim sağlanmalı, vaka ve girişimler kayıt altına alınmalı, yeni uzmanlık öğrencilerine uyum programları düzenlenmelidir. Tıbbi kayıtlara etik kurallar çerçevesinde erişim sağlanmalıdır.

3. Klinik yetkinlikler bölümünde; **Pelvik İnflamatuvar Hastalık** Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, pelvik inflamatuvar hastalığı bir jinekolog ve radyologla birlikte tanımlayabilir. Bu yetkinliğin "ETT" olarak tanımlanması uygundur. Sepsis için Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları "TT" olmalı, septik şok ise "ETT" olarak belirlenmelidir. Müfredatta "Yoğun Bakımda Sepsis Yönetimi" ifadesi, "Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Sepsis Yönetimi" olarak ETT olarak değiştirilmelidir.

4. Girişimsel yetkinlikler bölümünde; **Lomber Ponksiyon**: Lomber ponksiyon için öngörülen uygulama sayısı yetersiz olup artırılmalıdır. **Laboratuvar Kurulumu ve Yönetimi**: Kurumda laboratuvar kurulumu ve laboratuvar kurulumunun yönetimi, sadece teorik eğitimle değil, aynı zamanda pratik eğitimle de gerçekleştirilmelidir. Bu süreç belgelenmelidir.

5. **Ölçme ve Değerlendirme**: Müfredatta, her araştırma görevlisine yılda en az iki adet belgelenmiş sınav şartı eklenmelidir.

6. **Mekan Standartları**: Enfeksiyon uzmanlık öğrencilerinin eğitim alırken Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Yoğun Bakım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dallarında eğitim alma zorunluluğu getirilmişken, müfredatta sadece İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının olduğu yerlerde ihtisas verilmesi çelişki oluşturmaktadır. Dolayısıyla sadece ilgili dal için rotasyonların verildiği Eğitim Kliniklerinde EHKM eğitimi planlanmalı, bu eğitimi hali hazırda veremeyecek üniteler için farklı kurumlarla yapılacak iş birliği protokolü ile eğitime uygunluk sağlanmalıdır.

Kurumda EH Kliniğine tanımlanmış yatak sayısı ile ilgili bir sayı belirtilmemiş olup asgari yatak sayısı 10 olarak tanımlanmalıdır.

Kurumda erişkin yoğun bakım yatak sayısı en az 20 yatak olarak belirtilmelidir.

7. Program Portföy Standartları bölümünde;

“7.4.2.” EKK Toplantısı Yönetmek değil katılmak olmalıdır.

“7.4.5. Boyasız Preparatları Hazırlama ve İnceleme”; portfolyodaki sayı 50/yıl olmalıdır

“7.4.6. Boyalı Preparatları Hazırlama İnceleme”; portfolyodaki sayı 50/yıl olmalıdır

“7.4.7. Kan, Dışkı ve Dokuda Parazitolojik İnceleme”; portfolyodaki sayı 10/yıl olmalıdır

“7.4.8. Kan Kültürü (Manuel, Otomatize)”; portfolyodaki sayı 50/yıl olmalıdır

“7.4.9. Boğaz Kültürü”; portfolyodaki sayı 50/yıl olmalıdır

“7.4.10. İdrar Kültürü”: portfolyodaki sayı 50/yıl olmalıdır

“7.4.11. Lam Aglütinasyon Testleri”; portfolyodaki sayı 10/yıl olmalıdır

“7.4.12. Tüp Aglütinasyon Testleri”; portfolyodaki sayı 10/yıl olmalıdır