12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi Devam Etmektedir

Sayın Meslektaşlarımız,

18 Mayıs 2024 tarihinde başlayan 12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında son derece zengin ve kapsamlı bir programla sizleri karşılıyor. Kongremizin açılış oturumu, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış oturumunda, Türkiye EKMUD Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu ve Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Yasemin Çağ katılımcılara hoş geldiniz diyerek, kongrenin önemine ve hedeflerine değindi. Açılış konuşmalarının ardından, kongrenin açılış konferansı Prof. Dr. Kemalettin Aydın başkanlığında yapıldı. Bu oturumda Prof. Dr. Rahmet Güner, Enfeksiyonla Mücadelede El Ele başlığıyla, enfeksiyon hastalıklarının güncel durumu, gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm yolları üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Kongrenin bilimsel içeriğine ön izleme niteliği taşıyan açılış konferansı ilgiyle izlendi.

Açılış oturumunu takiben, çeşitli uzmanlık alanlarında düzenlenen kurslar yakından takip edildi. Kapsamlı kurs programları sayesinde katılımcılar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanındaki en yeni bilgileri ve uygulamaları öğrenme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen kurslar ve bu kurslarda öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde idi:

  • Antibiyotik Direnci ve Yönetimi Kursu: Bu kursta, antibiyotik direnci sorununa yönelik güncel stratejiler ve uygulamalar ele alındı ve antibiyotik yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri paylaşıldı.
  • Hastane Enfeksiyonları Kursu: Hastane ortamında enfeksiyon kontrolü ve yönetimi üzerine odaklanan bu kursta, enfeksiyon kontrol politikaları, sterilizasyon teknikleri ve enfeksiyon önleme stratejileri tartışıldı.
  • Aşı Geliştirme ve Uygulamaları Kursu: Aşı teknolojilerindeki son gelişmeler ve aşı uygulamaları hakkında bilgi paylaşımı yapılan bu kursta, yeni aşıların geliştirilme süreçleri ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.
  • Viral Enfeksiyonlar ve Tedavi Protokolleri Kursu: Bu kursta, viral enfeksiyonların tanı ve tedavi süreçleri detaylandırıldı. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde elde edilen tecrübeler ve gelecekteki olası pandemilere hazırlık konuları üzerinde duruldu.
  • Mikrobiyota ve Sağlık Kursu: Mikrobiyota araştırmalarındaki son gelişmeler ve mikrobiyota-sağlık ilişkisi üzerine yoğunlaşan bu kursta, mikrobiyal dengenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ve bu dengenin nasıl korunabileceği tartışıldı.

Her bir kurs, alanında uzman eğitmenler tarafından yönetildi ve kursiyerlerin aktif katılımı eşliğinde başarıyla tamamlandı.

Açılış günü boyunca yapılan etkinlikler ve sunumlar, 12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi’nin bilimsel derinliğini ve çeşitliliğini ortaya koydu. Katılımcılar hem mesleki bilgilerini güncelleme hem de yeni araştırma ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi edinme şansını yakaladılar.

Kongremiz, yoğun programı ve değerli içeriğiyle enfeksiyon hastalıkları alanında eşsiz bir bilgi paylaşım ve tartışma ortamı oluşturmuştur. Tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür eder, zengin içeriği ile devam edecek programımıza katılımlarını beklediğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD