9 - 12 Mayıs 2012
Green Park Hotel & Congress Center, Pendik, İstanbul

Kongre kitabını görmek için tıklayınız

AÇILIŞ KONFERANSI

 

Dr. Recep ÖZTÜRK

Türkiye’nin Enfeksiyon Hastalıkları Stratejisi

PANEL 1

MİKROBİYOLOJİK TANIDA YENİLİKLER

Dr.Figen KULOĞLU

Gram Olumlularda CLSI’da ve EUCAST’de Ne Değişti?

Dr.Sesin KOCAGÖZ

Gram Olumsuzlarda CLSI’da ve EUCAST’de Ne Değişti?

Dr. Nuri KİRAZ

Antifungal Duyarlılık Testlerinde Yenilikler

PANEL 2

HAMİLELİK VE ENFEKSİYON

Dr. Yusuf ÖNLEN

Rubella Enfeksiyonu

Dr. Hüsnü PULLUKÇU

Tokzoplazmoz

Dr. Alpay ARI

HBV-HCV

PANEL 3

BÖLGESEL DİRENÇ PROBLEMLERİ

Dr. Krassimir METODIEV

Bir Bulgaristan Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Politikası

Dr. Afia ZAFAR

Pakistan’da Antimikrobiyal Direnç

Dr. Mohammed Mehdi FEIZABADI

Tahran Hastanelerinde Yoğun Bakım Gözetim Problemleri ve Antimikrobiyal Direnç

Dr. Ainura KUTMANOVA

Kırgız Cumhuriyeti’nde Antimikrobiyal Direnç

Dr. Nijaz TIHIC

Bosna Hersek’te Hastane İzolatlarının Antimikrobiyal Dirençleri

Dr. Amangul DUISENOVA

Kazakistan’da Antimikrobiyal Direnç

Dr. Ramin BAYRAMLI

Azerbaycanda Nozokomyal İnfeksiyonlar, Tanı ve Tedavi Sorunları

Dr. Salih HOŞOĞLU

Avrasya Ülkelerinde Antimicrobiyal Dirence Genel Bakış

PANEL 4

İNSAN GENETİĞİ VE ENFEKSİYONLAR

Dr. Şaban ESEN

Hepatit C ve IL28B Polimorfizmi

Dr. Reşat ÖZARAS

Sepsiste Genetik Polimorfizm

PANEL 5

MENENJİTLER

Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ

Dirençli Patojenlerin Neden Olduğu Akut Bakteriyel Menenjitte Tedavi

Dr. Hakan ERDEM

Kronik Menenjitlerde Yaklaşım

PANEL 6

KEMİK, EKLEM VE PROTEZ ENFEKSİYONLARI

Dr. Serap GENCER

Osteomiyelit Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Dr. Alex SORIANO

Ortopedik Protez Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi

Dr. Kenan HIZEL

Septik Artrit Yönetiminde EHKM Uzmanının Rolü

PANEL 7

GRAM NEGATİF BAKTERİ ENFEKSİYONLARI

Dr. Teresita MAZZEI

MDR Gram-Negatif Çomaklara İçin Yeni Perspektifler ve Yeni İlaçlar

Dr. Stefania STEFANI

Gram Negatif Direnç

Dr. Andrea NOVELLI

MDR Gram-Negatif Çomaklara Yönelik Tedavi Uygulamasının Farmakolojik Yönler

Dr. George PETRIKKOS

Hastane Ortamında Dirençli Gram Negatif Enfeksiyonlarının Klinik Yönleri

PANEL 8

HIV ENFEKSİYONU TEDAVİ

Dr. Arzu YETKİN

Antiretroviral Tedavi: Direnç Ne Zaman Akla Gelmeli?

Dr. Hayat KUMBASAR

Hiperlipidemi ve Diğer Yan Etkilerin Yönetimi

PANEL 9

HEPATİTLER

Dr. Fatma AMER

Kronik Hepatit C’de Yeni Tedavi Seçenekleri

Dr. Rahmet GÜNER

Kronik Hepatit B’de Güncel Tedavi

PANEL 10

GÜNCEL SORUNLAR:

TARAMA TESTLERİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONSULTASYONU

Dr. Selma TOSUN

Portör Taraması Gerekli Mi?

Dr. Mesut YILMAZ

Evlilik Öncesi Enfeksiyon Hastalıkları Konsultasyonu

PANEL 11

GRAM POZİTİF BAKTERİ ENFEKSİYONLARI

Dr. Ediz TÜTÜNCÜ

Metisilin Dirençli Stafilokok Enfeksiyonları

Dr. Ejaz KHAN

Vankomisin Dirençli Enterok Enfeksiyonları

Dr. Atef SHIBL

Pnömokok Enfeksiyonları İçin Tedavi Seçenekleri

Dr. Nazan TUNA

Fotograf Gösterisi: Portofolyomdan

PANEL 12

ULUSAL AŞILAMA PROGRAMINDA OLMAYAN AŞILARA

EHKM UZMANI GÖZÜYLE BAKIŞ

Dr. Tuna DEMİRDAL

HPV

Dr. Vedat TURHAN

Hepatit A

Dr. Nesrin TÜRKER

Suçiçeği

PANEL 13

İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLAR

Dr. Nur YAPAR

Türkiye’de İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Epidemiyolojisi

Dr. Claus Peter HEUSSEL

Tanıda Yaşanan Zorluklar

Dr. Markus RUHNKE

Tedavi Yaklaşımı

PANEL 14

ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU

Tularemi Epidemiyolojisi

Dr. Aynur KARADENİZLİ

Tularemi

Dr. Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI

Hantavirüs

Dr. Hürrem BODUR

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

PANEL 15

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI

Dr. Kurt NABER

Ürolojik Cerrahi İle Enfeksiyonların Önlenmesi (EAU Rehberi)

Dr. Murat DİZBAY

Cerrahide Antimikrobiyal Profilaksi İlkeleri (EKMUD Rehberi)

PANEL 16

DOGRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Dr. İlknur ERDEM

Antibiyotikler

Dr. Mehtap AYDIN

Hepatitler

Dr. Deniz AKDUMAN

Hastane Enfeksiyonları

PANEL 17

LİTERATÜRDE ÖNE ÇIKANLAR

Dr. Seza İNAL

Hepatitler

Dr. Funda YETKİN

Toplum Kökenli Enfeksiyonlar

Dr. Derya ÖZTÜRK ENGİN

Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

PANEL 18

ANTİBİYOTİKLER

Dr. Oğuz KARABAY

Geçmişten Elimizde Ne Kaldı?

Dr. Özlem TÜNGER

Ufukta Neler Var

PANEL 19

TRANSPLANTASYON VE ENFEKSİYON

Dr. Yaşar BAYINDIR

Solid Organ Transplant Adaylarında Preoperatif Değerlendirme

Dr. Ferhat ARSLAN

Profilakside Güncel Öneriler

Dr. Dilara İNAN

Transplantasyon Ünitelerinde Sık Yaşanan Salgınlar

PANEL 20

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENFEKSİYONLARI

Dr. Ali MERT

Kronik İshal

Dr. Ömer COŞKUN

Nozokomiyal Gastroenteritler – C. difficile Ülkemiz İçin Sorun Mu?

KONFERANS

 

Dr. Warren JOSEPH

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

KONFERANS

 

Dr. Kwang POO CHANG

Enfeksiyoz ve Non Enfeksiyoz Hastalıklarda Fotodinamik Aşılama: Foto-İnaktive Leishmania‘ Nın Taşıyıcı Olarak Kullanılması

 

KONFERANS

 

Dr. Kwang POO CHANG

Enfeksiyoz ve Non Enfeksiyoz Hastalıklarda Fotodinamik Aşılama: Foto-İnaktive Leishmania’ Nın Taşıyıcı Olarak Kullanılması

 

AÇIK OTURUM

PERFORMANS

 

 

 

AÇIK OTURUM

EHKM UZMANLIĞI: SWOT ANALİZİ

 

 

 

AÇIK OTURUM

EHKM UZMALIĞI: ASİSTAN GÖZÜYLE

 

 

 

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı