Türkiye EKMUD İzmir Günleri, 27 Mart 2024

27 Mart 2024
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD İzmir Günleri 27 Mart 2024 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde aşağıdaki program ile yapılacaktır.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

Geçmişten Geleceğe HIV Tedavisinde Köşe Taşları

17.00-17.30AçılışDr. Hüsnü Pullukçu
17.30-18.00Geçmişten Günümüze HIV Tedavisinde DeğişikliklerModeratör: Dr. Yeşim Taşova
Konuşmacı: Dr. Hüsnü Pullukçu
18.00-18.30HIV Tedavisinde Altın Çağın Başlangıcı Efsaneler: Tenofovir Disoproksil Fumarat / EmtrisitabinModeratör: Dr. Yeşim Taşova
Konuşmacı: Dr. Hüsrev Diktaş
18.30-19.00Gelecekte Ne Var?Moderatör: Dr. Sabri Atalay
Konuşmacı: Dr. Çağkan İnkaya