Bilimsel Makale Yazım Kursu

14 Mayıs 2022
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kadıköy, İstanbul

Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye EKMUD olarak 14 Mayıs 2022 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da Bilimsel Makale Yazım Kursu yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Yoğun istek üzerine başvurular tekrar açılmıştır. Başvurular 9 Mayıs 2022 tarihine kadar açık kalacaktır. Başvurmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

14.05.2022- Cumartesi BİLİMSEL MAKALE YAZIM KURSU

Yer: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kadıköy, İstanbul

SAAT

KONU

SUNUMU YAPAN

09.30 - 10.00

Bilimsel AraştırmaTürleri:

-Gözlemsel Çalışmalar

-Deneysel (Müdahaleli) Çalışmalar

-Metodolojik Çalışmalar

Ayşe Batırel

10.00 – 10:30

NİTELİKLİ BİLİMSEL MAKALE YAZIMI

  • Bilimsel makale nedir?

Bilimsel yazı türlerinin (Orjinal makale, derleme, vaka sunumu, editöre mektup vb.) tanıtımı

(İMRAD Hariç)

 Uğur Önal 

10.30 - 10.45

--KAHVE MOLASI--

10.45 - 11.15

  • Bilimsel makale yazımının temel kural ve esasları nelerdir?

Makale yazım kılavuzları: STARD kılavuzu, CONSORT Kılavuzu, STROBE kılavuzu ve diğerleri

Makalenin yazımında dikkat edilecek hususlar: IMRAD:

Giriş-Metot- Bulgular - Tartışma-Sonuç

 Aliye Baştuğ

11:15 – 11:45

Makalenin diğer önemli bileşenleri: Başlık, Özet, Cover Letter, Title Page, Teşekkür

Revizyon mektubu yazımı:
Makalem neden reddedildi

Mustafa Altındiş

12:00 – 13:00

--ÖĞLE ARASI--

 

13.00 -13.30

Atıf yaparken dikkat edilecek hususlar

Referans yazım tipleri ve referans yönetim programları:
EndNote, Mendeley, paperpile

  • Örnek bir referans listesinin APA’ya uygun hale getirilmesi

Yasemin Çağ

13.30 -14.00

Yazarlık Hakkı,

Uygun dergi seçimi ve makalenin dergiye yüklenmesi sürecinde dikkat edilesi gereken hususlar

 Ediz Tütüncü

14.00-14.15

--KAHVE MOLASI-- 

14.15 – 14:45

Olgu sunumu /Olgu serisi yazımı: CARE kılavuzu 

Ferit Kuşçu

14:45 – 15:30

UYGULAMA: Araştırma makalesi örneklerinin eleştirel gözle değerlendirilmesi;

Literatürden seçilmiş iyi ve yetersiz makalelerin gruplar halinde gözden geçirilmesi

Meltem Taşbakan

15.30 -15:45

--Kurs değerlendirmesi, Öneriler ve Kapanış--