14 Nisan 2020
Mövenpick Otel İzmir

Sıkıntılı Olgularla Viral Enfeksiyonlar

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Meltem Taşbakan

17.00 -18.00 1 Oturum

  • Corona virüs salgını :Fazla mı abarttık? İnfluenza da durum ne?
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr.Sercan Ulusoy
  • Tartışmacılar: Prof.Dr.Oğuz Reşat Sipahi , Prof.Dr. Ayşin Zeytinoğlu, Prof.Dr.Şükran Köse, Prof.Dr. Mehmet Sezai Taşbakan

17.00-17.25 Olgu 1 - Arzu Nazlı Zeka

17.25-17.50 Olgu 2 - Hüseyin Aytaç Erdem

18.50.18.10 Ara

18.10-19.10 2. Oturum

  • İmmünsupresif hastalarda sorunlu viral hastalıklar( CMV, BK, Hepatit B) tarayalım mı? Profilaksi verelim mi?
  • Oturum Başkan: Prof.Dr .Tuna Demirdal
  • Tartışmacılar: Prof.Dr. Hüsnü Pullukçu, Prof. Dr. Vildan Avkan Oğuz, Prof.Dr .Tansu Yamazhan, Doç.Dr.Selma Tosun

18.10-18.30 Olgu 1: Deniz Akyol

18.30-18.50 Olgu 2: Deniz Özer Türk

18.50-19.10 Olgu 3: Oya Eren Kutsoylu

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı