EKMUD SEPSİS AKADEMİSİ | Sepsiste Multidisipliner Yaklaşım

29 Şubat - 1 Mart 2020
Dinler Otel Ürgüp, Kapadokya

29 Şubat 2020

Saat: 12:00 - 13:00

Öğle Yemeği

Konu

Konuşmacı

Saat: 12:50 - 13:00

Açılış Konuşması

Prof Dr. Canan Ağalar

Saat: 13:00 - 14:30

Oturum I 

Sepsis Epidemiyolojisi ve Tanı 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Zeliha Koçak-Tufan

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Sepsiste değişen Epidemiyoloji

Prof. Dr. Yaşar Bayındır

Sepsiste yeni tanımlar

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Eser Karlıdağ

Sepsiste tanı ve takipte biyomarkerlerin yeri

Doç. Dr. Çiğdem Kader

Saat: 14:30 - 16:00

Oturum II

Acil Servis Uzmanı Gözüyle Sepsise Yaklaşım

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

Doç. Dr. Başak Bayram

Sepsisli hastaya 112 ve acil serviste yaklaşım: SSC 2018 demeti destek görüş 

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

Sepsisli hastaya 112 ve acil serviste yaklaşım: SSC 2018 demeti karşıt görüş

Doç. Dr. Başak Bayram

Vaka tartışması

Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Saat: 16:00 - 16:30 

Kahve İkramı

Saat: 16:30 - 17:30

Oturum III

 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözüyle Sepsis

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Levent Görenek

Prof. Dr. Nurcan Baykam

Toplum kökenli sepsiste antimikrobiyal tedavi nasıl olmalı-Vakalar eşliğinde

Prof. Dr. Onur Kaya

Nozokomiyal sepsiste antimikrobiyal tedavi nasıl olmalı-Vakalar eşliğinde

Doç. Dr. Yasemin Çağ

Saat: 17:30 - 19:00 

Oturum IV

Sepsisde Destek Tedavileri

Oturum Başkanları

Doç. Dr.  Melda Türkoğlu

Prof. Dr. Levent Yamanel  

Doku Perfüzyonun Değerlendirilmesi ve Hemodinamik Destek (Sıvı, vazopresör, inotrop..)

Doç. Dr Melda Türkoğlu

 

Sepsisde Diğer Organ Yetmezlikleri ve Destek yöntemleri

Prof Dr Levent Yamanel

 

Sepsis Hastasında Beslenme-Neleri Yapmalı, Neleri Yapmamalı 

Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

 

Saat:19:00-20:00

Akşam Yemeği

1 Şubat 2020

Saat: 9:00-10:00

Sepsite Ekip Çalışması Tartışmalı Oturum

Prof. Dr. Oğuz Karabay, Acil Tıp Uzmanı, YBÜ Uzmanı

Saat: 10:00 

Kapanış

Saat: 10:30

Sosyal Program 

Kapadokya Gezisi