EKMUD İzmir Günleri, Aralık 2019

10 Aralık 2019
Mövenpick Otel / İzmir
Sunumlar

Göçmenler ve Enfeksiyonlar
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi

1. Oturum - 17:00 - 18:00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sercan Ulusoy, Doç. Dr. Selma Tosun

  • 17:00 - 17:30: Göç ve HIV - Prof.Dr. Arzu Sayıner
  • 17:30 - 18:00: Seyahatlerle ilişkili viral hastalıklar (İnfluenza , MERS, EBOLA) - Prof. Dr. Candan Çiçek

2. Oturum - 18:15 - 19:15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükran Köse, Prof. Dr. Tansu Yamazhan

  • 18:15 - 18:45: Göç ve Acil - Prof. Dr. Murat Ersel
  • 18:45 - 19:15: Göçmenlerde bağışıklama - Prof. Dr. Meltem Taşbakan