16 Kasım 2016
Ankara

Günümüzde Önem Kazanan Viral Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İrfan Şencan, Prof. Dr. Sedat Kaygusuz

  • Yakın Zamanda Ülkemizde Görülen Norovirus Salgınları
    Prof. Dr. İrfan Şencan
  • Norovirus, West Nile Virus
    Doç. Dr. Serdar Gül
  • Zika Virus, MERS-CoV
    Uzm. Dr. Nilgün Altın

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı