Değerli Meslektaşlarım,

12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Türkiye EKMUD olağan genel kurulu ile derneğimizin yönetim organları tüzük gereği oylarınızla yeniden oluşmuş ve sizlerin değerli oyları ile dernek başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım.

Türkiye EKMUD, alanımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarıyla uğraşan, özlük haklarımızın korunmasında ve geliştirilmesi ile ilgili hukuki süreçlerde aktif rol alan ve uzmanlığımızın hak ettiği yerini korunması ve geliştirilmesine çalışmak amacıyla kurulmuştur. Ben ve yönetim kurulu üyeleri, diğer organ ve kurullarda görev alan meslektaşlarımız önümüzdeki dönemde de geçmişte olduğu gibi bu görev ve sorumluluğun bilinci içinde olacağız.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte tıp dünyasında bilgi hızla değişmektedir. Değişime paralel olarak uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitim hedeflerimiz ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ve hızla şekillenmelidir. Bu sebeple derneğimizin kuruluşundan beri olduğu gibi uzmanlık eğitimine, sürekli tıp eğitimi etkinliklerine, uzmanlık sonrası mesleki eğitimlere aktif biçimde devam edeceğiz. Dernek üyelerimizin ve uzmanlık alanımızla ilgili konularda diğer meslektaşlarımızın veya halkın bilgilendirilmesi için; bölgesel toplantılar, sempozyumlar, kongreler ve basın açıklamaları yapmaya devam edeceğiz. Bilimsel pratik uygulama eksiklerini tamamlamak için kurslar düzenleyeceğiz. Uzmanlık eğitiminde sorunlardan; “Genişletilmiş Müfredat”, “Eğitim Kurumlarımızın Standardizasyonu ve Akreditasyonu” gibi uzmanlık eğitiminde değişen ve gelişen şartlara göre dinamik olarak sürecin aktif olarak yönetilmesine devam edeceğiz. Üyelerimizin bilimsel faaliyetlerine destek olmak temel görevlerimiz arasındadır. Derneğimiz tarafından verilen burslara, tez ve bilimsel çalışma desteklerine devam edeceğiz.

Meslek alanımızla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve projelerin ortaya çıkarılması geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda bizden önceki yönetimler gibi gayret edeceğiz. Uzmanlık alanımızla ilgili olarak; iş yükü, insan gücü, istihdam, maliyet etkinlik, sağlık ekonomisi, performans gibi alanlarda derneğimiz daha etkin biçimde çalışmaya devam edecektir.

Her zaman olduğu gibi bu dönemde de benimsediğimiz yönetim biçimi katılımcı ve destekleyici olacak ve yönetimde şeffaflık ilkesini önemli bir özelliğimiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Prof. Dr. Canan Ağalar
Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı

8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Git

Tema Vakfı Bağışlarımız

Devamı

Sunu Merkezi

Devamı