Başkan - Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Değerli Meslektaşlarım,

Düzenli olarak yüz yüze kongrelerde yapmakta olduğumuz Genel Kurulumuzu bu yıl pandemi şartları nedeniyle 26 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da Dernek Merkezimizde daha az üyemizin katılımı ile yapabildik. Türkiye EKMUD olağan genel kurulu ile derneğimizin yönetim organları tüzük gereği oylarınızla yeniden oluşmuş ve sizlerin değerli oyları ile dernek başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım.

Türkiye EKMUD, alanımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarıyla uğraşan, özlük haklarımızın korunmasında ve geliştirilmesi ile ilgili hukuki süreçlerde aktif rol alan ve uzmanlığımızın hak ettiği yerini korunması ve geliştirilmesine çalışmak amacıyla kurulmuştur. Ben ve yönetim kurulu üyeleri, diğer organ ve kurullarda görev alan meslektaşlarımız önümüzdeki dönemde de geçmişte olduğu gibi bu görev ve sorumluluğun bilinci içinde olacağız.

Tıp dünyasında bilgi hızla değişmektedir, değişimin ivmesi de artmaktadır. Uzmanlarımızın ülkemiz sınırları içinde karşılaştıkları hastalıkların sayısı ve çeşitliği de sürekli olarak artmaktadır. Bu hızlı değişime bağlı olarak uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitim hedeflerimiz ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ve daha yoğun kullanmaya başladığımız araçlar ile yeniden gözden geçirmeliyiz. Pandemi sürecinde eğitim araçlarımızın değişimi yanında diğer uzmanlık alanları ile ortak yönlerimiz ve işbirliği gerekliliğimiz daha belirgin hale geldi. Bu sebeple derneğimizin kuruluşundan beri olduğu gibi uzmanlık eğitimine, sürekli tıp eğitimi etkinliklerine, uzmanlık sonrası mesleki eğitimlere aktif biçimde devam edeceğiz. Dernek üyelerimizin özellikle genç meslektaşlarımızın birikimlerinin artırılması için daha çok kurslar yapmak istiyoruz. Akademik yetkinliklerimizi artırmak için araştırma teknikleri, makale yazma ve makale değerlendirme konularında daha fazla eğitim aktivitesi yapmayı planlıyoruz. Eğitim kurumlarımızın standardizasyonu ve akreditasyonu konusunda rehberlik etme ve belgelendirme konusunda pandeminin etkisinin azalmasını da umarak daha aktif olacağımız bir dönem planlıyoruz. Üyelerimizin bilimsel çalışmalarını imkanlarımız ölçüsünde desteklemeye ve ödüllendirmeye devam edeceğiz. Meslek alanımızla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve projelerin ortaya çıkarılması geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda bizden önceki yönetimler gibi gayret edeceğiz. Uzmanlık alanımızla ilgili olarak; iş yükü, insan gücü, istihdam, maliyet etkinlik, sağlık ekonomisi, performans gibi alanlarda derneğimiz daha etkin biçimde çalışmaya devam edecektir.

Bu dönemde de derneğimizin faaliyetleri ile ilgili tüm süreçlerde şeffaflığı gözetmeye devam edeceğiz. Sizlerin her zaman çok kıymetli olan görüş, katkı ve destekleriniz ile başarılı bir dönem geçirmeyi arzu ediyoruz.

Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Türkiye EKMUD
Yönetim Kurulu Başkanı