6. EKMUD Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 11 Mayıs 2016 Yer: Kaya Palazza Kongre Merkezi, Belek, Antalya


Başlık İndir
SS-40: Santral Sinir Sistemi Tüberkülozlu Olguların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Derya Öztürk Engin, Dr. Hakan Erdem, Dr. Gamze Kılıçoğlu, Dr. Hülya Tireli, Dr. Gönül Şengöz, Dr. Yasemin Çağ, Dr. Seniha Şenbayrak, ID-IRI Çalışma Grubu
SS-41: KANDİDURİLİ HASTALARA YAKLAŞIMDA KOLONİ SAYISININ ÖNEMİ VAR MI?
Dr. Ayşe UYAN, Dr. Meltem IşıkgözTAŞBAKAN, Dr. Dilek Yeşim METİN, Dr. Hüsnü PULLUKÇU, Dr. Raika DURUSOY, Dr. Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT
SS-42: Kolistin dirençli gram negatif bakterilerin klinik ve epidemiyolojisi: Hastanelerde yeni tehdit
Dr. Ayşegül Ulu Kılıç
SS-43: BU İNFLUENZA SALGIN DEĞİL: CÖCUK VE ERİŞKİN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Bahar Kandemir, Dr. İbrahim Erayman, Dr. Sevgi Pekcan, Dr. Ümmügülsüm Dikici, Dr. Selver Can, Dr. Mehmet Özdemir, Dr. Mehmet Bitirgen
SS-44: BİR UNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMININ İNCELENMESİ
Dr. Ali İrfan BARAN
SS-45: Kan dolaşımı enfeksiyonlarında prokalsitonin ve C-reaktif protein tedavide belirleyici olabilir mi?
Dr. Firdevs Aksoy, Dr. Gürdal Yılmaz, Dr. Murat Aydın, Dr. Selçuk Kaya, Dr. Ahmet Eroğlu, Dr. İftihar Köksal
SS-46: VANKOMİSİNE ORTA DERECE DUYARLI S. AUREUS KERATİTİNDE LİNEZOLİDİN TEK BAŞINA VE VANKOMİSİNLE KOMBİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Abdulkadir Küçükbayrak, Dr. Ümit Doğan, Dr. Fırat Zafer Mengeloglu, Dr. Gulzade Ozyalvacli, Dr. Tekin Taş, Dr. Hayrettin Akdeniz
SS-47: HEKİMLERİN SEPSİSE YAKLAŞIMININ BELİRLENMESİ: CÖK MERKEZLİ ÇALIŞMA
EKMUD Sepsis Çalışma Grubu
SS-48: Antibiyotikleri Kısıtlamanın Antibiyotik Tüketimine Etkisi
Dr. Oğuz Karabay, Dr. Gülsüm Kaya, Dr. Ertuğrul Güçlü, Dr. Aziz Öğütlü
SS-49: DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR
Dr. Esra Kökdemir, Dr. Ertuğrul Güçlü, Dr. Aziz Öğütlü, Dr. Oğuz Karabay, Dr. Hasan Çetin Ekerbiçer, Dr. Mustafa Baran İnci, Dr. Ünal Erkorkmaz
SS-50: Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları ve Risk Faktörleri
Dr. Ömer Faruk Kökoğlu, Dr. Nurcan Kurt, Dr. Hasan Uçmak, Dr. Selma Güler, Dr. Nurettin Kuzhan
SS-51: MİYOKARD SİNTİGRAFİSİ SONRASI SERRATIA LIQUEFACIENS SALGINI
SS-52: Staphylococcus Aureus ile Oluşturulan Deneysel İntroabdominal Sepsis Modelinde Beta Glukanın İmmünomodulator Etkisinin Araştırılması
Dr. Semiha Orhan, Dr. Mustafa Kabu, Dr. Buğra Koca, Dr. Tuna Demirdal
SS-53: Nörosifiliz: çok merkezli çalışma sonuçları
Dr. Derya Öztürk‐Engin, Dr. Hakan Erdem, Dr. Hülya Tireli, Dr. Rodrigo Hasbun, Dr. Seniha Şenbayrak, Dr. Fatma Sırmatel, Dr. Abdullah Umut Pekok, Dr. Andrea Gombos, Dr. Botond Lakatos, Dr. İlker İnanç‐Balkan, Dr. Selçuk Kaya, Dr. Gönül Çiçek‐ Şe
SS-54: Kolistin Nefrotoksisitesi Uzerine Ankaferd® Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Yaşar Bayındır, Dr. Mehmet Gül, Dr. Başak Kayhan, Dr. Barış Otlu, Dr. Üner Kayabaş, Dr. Burak Işık, Dr. Saim Yoloğlu
Tanıda Biyobelirteçler
Dr. Beyza Ener
Treatment of Early and Late cases
Dr. Mike Youle
Tularemi
Dr. Aynur Karadenizli
Tüberküloz hafızamız ve epidemiyolojisi
Dr. Güneş Şenol
Tüberküloz Sorun mudur? Tüberkülozun güncel tanısı ve sorunlar
Dr. Nurhan Albayrak