6. EKMUD Kongresi

AramaSunu Merkezi Ana Sayfasına Dön

Tarih: 11 Mayıs 2016 Yer: Kaya Palazza Kongre Merkezi, Belek, Antalya


Başlık İndir
KKKA:Olgu Yönetimi ve Tedavisi
Dr. Nazif ELALDI
Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Tedavisi
Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR
KRONİK HEPATİT B ve REAKTİVASYON
Dr.Hüsnü PULLUKÇU
Kronik Hepatit C Tedavisinde Viekirax/Exviera ile Hastaya Özel Yaklaşım
Dr. Yılmaz Çakaloğlu
Kronik Menenjitler
Dr. Derya Öztürk Engin
LEJYONER HASTALIĞINDA GUNCEL DURUM VE YENI YÖNETMELIK
Dr. Haluk Erdoğan
Literatürde son 1 yıl (Dünyada)
Dr. Şehnaz ALP
Lyme Hastalığı
Dr. Çiğdem Kader
Mantarlar ve Epidemiyoloji
Dr. Beyza Ener
Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials
Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Dr. Özlem Kandemir, Dr. Yaşar Bayındır, Dr. Selçuk Kaya, Dr. Ediz Tütüncü, Dr. Hasan Uçmak, Dr. Sedat Kaygusuz
Non‐invaziv tanı yöntemleri
Dr. İftihar Köksal
Nükleozid Revers Transkriptaz İnhibitörleri/Nonnükleozid Reverse Transkriptaz İnhibitorleri
Dr. Dilek Yıldız Sevgi
Olgu Eşliğinde Çoklu İlaç Dirençli Gram‐Negatif Etkenlere Yönelik Tedavi
Dr. Emine ALP
Olgu Eşliğinde Dirençli Gram Pozi6f Kok Enfeksiyonlarının Tedavisi
Dr. Dilek ARMAN
OLGU EŞLİĞİNDE SEPSİSLİ HASTANIN TEDAVİSİ
DR. YASEMİN ÇAĞ
Olgu eşliğinde sepsisli hastaya ilk yaklaşım ve tanı
Dr. Öznur Ak
Olgu sunumu
Dr. Ferhat Arslan, Dr. Mesut Yılmaz, Dr. Bahadır Ceylan, Dr. Ali Mert
Örnekten Rapora KONVANSİYONEL TANI
Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı
Özel Hasta Gruplarında Kronik Hepatit Yönetimi HIV&HEPATİT
Dr. Uluhan Sili
Prokalsitonin veya diğer belirteçlere göre tedaviyi keselim mi?
Dr. Ertuğrul GÜÇLÜ